PSYKOTERAPIAPALVELUT 

 VOIMAA

 

Psykoterapeuttina ja työnohjaajana minulle on luonteenomaista kohdata asiakkaani avoimesti ja kunnioittavasti. Työskentely on tavoitteellista ja tulevaisuuteen suuntautuvaa. 

Olen Pasi Malinen

Erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (Valvira, Kela)

Kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela)

Työnohjaaja – valmentaja (STOry)

Minulla on pitkä työkokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä kouluissa ja monissa eri lastensuojelulaitoksissa. Olen työskennellyt perhekuntoutusohjaajana perheiden parissa, joissa on ollut päihde- ja mielenterveysongelmia tai vanhemmat ovat  tarvinneet tukea vanhemmuuteensa. Hanketyössä olen tehnyt  elämänmuutokseen ja         -hallintaan keskittyvää työtä väkivalta- ja rikostaustaisten nuorten ja aikuisten parissa. 

Olen laillistettu Valviran hyväksymä psykoterapeutti ja toimin Kelan kuntoutusterapian ja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapian palveluntuottajana. 

Toimipaikan osoite: Rautatienkatu 6 A 18, OULU

Vahvuusalueitani ovat: 

 • perheet ja vanhemmuus
 • lapset ja nuoret
 • elämänmuutos ja -hallinta
 • päihde- ja muut riippuvuudet
 • väkivalta- ja kriminaalityö
 • uupumus, työuupumus ja masennus
 • ahdistuneisuus, paniikkihäiriö, sosiaalisten tilanteiden pelko ja fobiat
 • traumaattiset kokemukset, kriisit ja haastavat elämäntilanteet 

 

 

 

Koulutus
 • Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, ET
 • Kognitiivisen lyhytterapian erityispätevyys
 • Työnohjaaja-valmentaja
 • Kasvatus- ja ohjausalan ammatillinen opettaja
 • Perhetyön koulutus
 • Toimiva lapsi & perhe -menetelmien kouluttaja
 • Yhteisöpedagogi AMK                                                                                                                                                        

Terapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on luottamuksellista, tasavertaista yhteistyötä asiakkaan ja psykoterapeutin välillä, jossa etsitään elämän pulmatilanteisiin ratkaisuja.

Lue lisää

Asiakkaiden omilla toiveilla, ideoilla ja tavoitteilla on suuri merkitys terapiassa. Asiakas asettaa itse omat tavoitteensa ja keskusteluissa painopiste on siinä, miten hän voi ne saavuttaa. Terapeutin rooli keskusteluissa on tasaveroinen ja aktiivinen: hän kuuntelee, kysyy ja auttaa hahmottamaan mahdollisia uusia suuntia. Keskusteluissa ei korosteta ongelmia tai mahdollista sairautta, vaan etsitään tapoja päästä elämään parempaa elämää – sellaista, mikä on hyvää ja tärkeää asiakkaalle itselleen.

Kognitiivisessa psykoterapiassa tutkitaan yhdessä asiakkaan hyvinvointia rajoittavia ajatusmalleja ja uskomuksia, sekä niihin liittyviä hankalia tunteita ja toimintamalleja. Kognitiivisessa terapiassa kehitetään myös ongelmanratkaisutaitoja ja selviytymiskeinoja erilaisten tehtävien ja harjoitusten avulla. 

Kognitiivinen psykoterapia auttaa asiakasta selkiyttämää omia ajatusrakennelmiaan ja tarjoaa mahdollisuuksia luoda uusia ja mielekkääpiä mielikuvia elämästään ja ihmissuhteistaan.

 

Työnohjaus

Työnohjauksessa tutkitaan, arvioidaan ja kehitetään omaa työtä. Toiminta perustuu yhteiseen luottamukseen ja vuorovaikutukseen.

Lue lisää

Työnohjauksella vaikutetaan työntekijöihin ja työyhteisöön. Työntekijän työssä jaksaminen, työyhteisön ilmapiiri ja yhteinen luottamus paranee. Työtavat kehittyvät, jotka vaikuttavat työn tuloksellisuuteen ja laatuun.  

Työnohjaus on useamman tapaamiskerran oppimisprosessi, jolle määritellään yksilön tai yhteisön toimintaa tukeva tavoite, keskustellaan avoimesti ja luottamuksellisesti työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista ja kokemuksista, sekä hyödynnetään eri näkökulmia. Työnohjauksessa etsitään ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi ja ammatillisen oppimisen edistämiseksi ja  tuloksellisuutta arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin 

Työnohjaukseen voi tulla työntekijä, esimies, ryhmä, tiimi tai koko työyhteisö. Työnohjaus on hyvä ratkaisu myös silloin, kun työyhteisö on muutos-, kehittämis- tai kriisitilanteessa. 

 

 

   

  Elämäntapavalmennus

  Haluatko muuttaa elämääsi, ja tehdä siitä onnellisempaa? Voin olla sinulle oikea henkilö auttamaan sinua eteenpäin elämässäsi, työssä tai vapaa-ajalla.

  Lue lisää
  Elämäntapavalmennuksessa voin auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi esimerkiksi: 
  • tupakoinnin tai päihteiden lopettamisessa
  • painonhallinnassa, uusien liikuntamuotojen ja harrastusten löytämisessä 
  • ammatillisen uran luomisessa

  Ole minuun yhteydessä, niin räätälöidään sinulle sopiva paketti. 

  HINNASTO

  Yksilöterapia
  • 45 min 80 €
  • 60 min 100 €

  Kelan kuntoutuspsykoterapiasta maksettava korvaus  57,60 € / 45 min

   

  Pari- ja perheterapia
  • 60 min 110 €
  • 90 min 160 €

  Nais-mies työpari, toinen perheterapeutti

  • 60 min 200 €
  • 90 min 280 €
  w
  Keskustelut
  • Arviointikäynti 45 min 70 €
  • Tukikeskustelu 45 min 80 €

  Myös puhelimella tai etäyhteydellä

  Perheinterventio
  • 200 € / istunto
  • 2 psykoterapeuttia, nais-mies työpari, toinen perheterapeutti 
  • Interventioistuntoja 6 – 8 kpl perheen koosta riippuen

  Lue lisää perheinterventiosta täältä

  Työnohjaus

  Yksilötyönohjaus:

  • 60 min 130 € + alv
  • 90 min 180 € + alv

  Ryhmätyönohjaus:

  • 2 – 5 henkilöä 90 min 300 € + alv
  • 6 – 9 henkilöä 90 min 350 € + alv

    

   l
   Luennot ja koulutukset

   Luennot ja koulutukset räätälöidään aina tarpeiden ja toiveiden mukaan

   • tunti 250 € + alv
   • 1/2 päivää 500 € + alv 
   • päivä 1000 € + alv 

   Kysy tarjous pidemmille koulutuksille

   Hinnasto on päivitetty 21.12.2022 ja on voimassa toistaiseksi.

   OTA YHTEYTTÄ

    

   Rautatienkatu 6 A 18, 90100 Oulu