PSYKOTERAPIAPALVELUT 

 VOIMAA

 

Psykoterapeuttina ja työnohjaajana minulle on luonteenomaista kohdata asiakkaani avoimesti ja kunnioittavasti. Työskentely on tavoitteellista ja tulevaisuuteen suuntautuvaa. 

Olen Pasi Malinen

Erityistason psykoterapeutti (Valvira, Kela)
Työnohjaaja – valmentaja (STOry)

Minulla on pitkä työkokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä kouluissa ja monissa eri lastensuojelulaitoksissa. Olen työskennellyt perhekuntoutusohjaajana perheiden parissa, joissa on ollut päihde- ja mielenterveysongelmia tai vanhemmat ovat muuten tarvinneet tukea vanhemmuuteensa, sekä elämänmuutokseen ja -hallintaan keskittyvää työtä väkivalta- ja rikostaustaisten nuorten ja aikuisten parissa.

Vahvuusalueitani ovat:

 • Perheet ja vanhemmuus
 • Lapset ja nuoret
 • Elämänmuutos ja -hallinta
 • Päihde- ja muut riippuvuudet
 • Väkivalta ja rikollisuus

Kartoitamme yhdessä asiakkaan kanssa hänen voimavaransa, silloin asiakkaan on helpompi itse löytää ratkaisuja ja uusia toimintamalleja oman elämänsä haasteisiin. Terapiatyössäni käytän ratkaisukeskeistä viitekehystä, johon lisään elementtejä kognitiivisesta terapiasta ja perheterapiasta. Lisäksi käytän toiminnallisia ja luovia menetelmiä sekä harjoituksia

Koulutus
 • Erityistason psykoterapeutti
 • Työnohjaaja-valmentaja
 • Yhteisöpedagogi AMK
 • Toimiva lapsi & perhe-kliinikko ja kouluttaja
 • Kognitiivisen lyhytterapian eat opiskelija

Lisäksi olen käynyt erilaisia täydennyskoulutuksia, joita on mm. perhetyön koulutus ja avoimen yliopiston kasvatustieteen opintoja. Olen laillistettu Valviran hyväksymä psykoterapeutti ja toimin Kelan kuntoutusterapian ja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapian palveluntuottajana.

Terapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on luottamuksellista, tasavertaista yhteistyötä asiakkaan ja psykoterapeutin välillä, jossa etsitään elämän pulmatilanteisiin ratkaisuja.

Lue lisää

Asiakkaiden omilla toiveilla, ideoilla ja tavoitteilla on suuri merkitys terapiassa. Asiakas asettaa itse omat tavoitteensa ja keskusteluissa painopiste on siinä, miten hän voi ne saavuttaa. Terapeutin rooli keskusteluissa on tasaveroinen ja aktiivinen: hän kuuntelee, kysyy ja auttaa hahmottamaan mahdollisia uusia suuntia. Keskusteluissa ei korosteta ongelmia tai mahdollista sairautta, vaan etsitään tapoja päästä elämään parempaa elämää – sellaista, mikä on hyvää ja tärkeää asiakkaalle itselleen.  Asiakkaaksi voi tulla yksilönä, perheenä, ryhmänä tai työyhteisönä.

Työnohjaus

Työnohjauksessa tutkitaan, arvioidaan ja kehitetään omaa työtä. Toiminta perustuu yhteiseen luottamukseen ja vuorovaikutukseen.

Lue lisää

Työnohjauksella vaikutetaan työntekijöihin ja työyhteisöön. Työntekijän työssä jaksaminen, työyhteisön ilmapiiri ja yhteinen luottamus paranee. Työtavat kehittyvät jotka vaikuttavat työn tuloksellisuuteen ja laatuun, sekä mahdolliset turhat poissaolot vähenevät.

Tarjoan sekä yksilö-, ryhmä/tiimi- ja esimiesten työnohjausta.

Elämäntapavalmennus

Haluatko muuttaa elämääsi, ja tehdä siitä onnellisempaa? Voin olla sinulle oikea henkilö auttamaan sinua eteenpäin elämässäsi, työssä tai vapaa-ajalla.

Lue lisää
Elämäntapavalmennuksessa voin auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi esimerkiksi: 
 •  tupakoinnin tai päihteiden lopettamisessa
 • painonhallinnassa, uusien liikuntamuotojen ja harrastusten löytämisessä 
 • ammatillisen uran luomisessa

Ole minuun yhteydessä, niin räätälöidään sinulle sopiva paketti. 

HINNASTO

Yksilöterapia
 • 45 min. 75 €
 • Kelan kuntoutuspsykoterapiasta maksettava korvaus 57,60 €, omavastuu 17,40 €.
Pari- ja perheterapia
 • 60 min. 100 €
 • 90 min. 140 €

Nais-mies työpari, toinen perheterapeutti

 • 60 min. 200 €
 • 90 min. 280 €
w
Keskustelut
 • Arviointikeskustelu  45 min.  60 €
 • Tukikeskustelu  45 min.  75 €

Myös puhelimella tai Skype -yhteydellä

Perheinterventio
 • 200 € / istunto
  • Interventioistuntoja 6 – 8 kpl perheen koosta riippuen.
  • 2 psykoterapeuttia, nais-mies työpari, toinen perheterapeutti.

Lue lisää perheinterventiosta täältä.

Työnohjaus

Yksilötyönohjaus:

 • 60 min.  120 € + alv
 • 90 min.  170 € + alv

Ryhmä- ja tiimityönohjaus:

 • 2-4 henkilöä 90 min. 250 € + alv
 • Kysy tarjous suuremille ryhmille

Esimiesten ja työyhteisöjen työnohjaus:

 • 60 min. 150 € + alv
 • 90 min. 300 € + alv

 

l
Luennot ja koulutukset

Luennot ja koulutukset räätälöidään aina tarpeiden, tilanteiden ja toivomuksien mukaa. Voit lukea koulutuksistani lisää täältä.

 • 60 min.   200 € + alv
 • Kysy tarjous pidemmille koulutuksille

Hinnasto on päivitetty 9.12.2018 ja on voimassa toistaiseksi.

OTA YHTEYTTÄ

 

Rautatienkatu 6 A 18, 90100 Oulu