PSYKOTERAPIAPALVELUT 

 VOIMAA

 

Psykoterapeuttina ja työnohjaajana minulle on luonteenomaista kohdata asiakkaani avoimesti ja kunnioittavasti. Työskentely on tavoitteellista ja tulevaisuuteen suuntautuvaa. 

Olen Pasi Malinen

Erityistason psykoterapeutti

Minulla on pitkä työkokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä kouluissa ja monissa eri lastensuojelulaitoksissa. Olen työskennellyt perhekuntoutusohjaajana perheiden parissa, joissa on ollut päihde- ja mielenterveysongelmia tai vanhemmat ovat muuten tarvinneet tukea vanhemmuuteensa, sekä elämänmuutokseen ja -hallintaan keskittyvää työtä väkivalta- ja rikostaustaisten nuorten ja aikuisten parissa.

Vahvuusalueitani ovat:

 • Lapset ja nuoret
 • Perheet ja vanhemmuus
 • Päihde- ja muut riippuvuudet
 • Väkivalta ja rikollisuus
 • Elämänmuutos ja -hallinta

  Kartoitamme yhdessä asiakkaan kanssa hänen voimavaransa, silloin asiakkaan on helpompi itse löytää ratkaisuja ja uusia toimintamalleja oman elämänsä haasteisiin. Terapiatyössäni käytän ratkaisukeskeistä viitekehystä, johon lisään elementtejä kognitiivisesta terapiasta ja perheterapiasta. Lisäksi käytän toiminnallisia ja luovia menetelmiä sekä harjoituksia

  Koulutus
  • Erityistason psykoterapeutti
  • Työnohjaaja-valmentaja
  • Yhteisöpedagogi AMK
  • Toimiva lapsi & perhe-kliinikko ja kouluttaja

  Lisäksi olen käynyt erilaisia täydennyskoulutuksia, joita on mm. perhetyön koulutus ja avoimen yliopiston kasvatustieteen opintoja. Tällä hetkellä opiskelen kognitiivisen lyhytterapian erityispätevyystutkintoa. Olen laillistettu Valviran hyväksymä psykoterapeutti ja toimin Kelan  kuntoutusterapian ja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapian palveluntuottajana.

  Terapia

  Ratkaisukeskeinen psykoterapia on luottamuksellista, tasavertaista yhteistyötä asiakkaan ja psykoterapeutin välillä, jossa etsitään elämän pulmatilanteisiin ratkaisuja.

  Lue lisää

  Asiakkaiden omilla toiveilla, ideoilla ja tavoitteilla on suuri merkitys terapiassa. Asiakas asettaa itse omat tavoitteensa ja keskusteluissa painopiste on siinä, miten hän voi ne saavuttaa. Terapeutin rooli keskusteluissa on tasaveroinen ja aktiivinen: hän kuuntelee, kysyy ja auttaa hahmottamaan mahdollisia uusia suuntia. Keskusteluissa ei korosteta ongelmia tai mahdollista sairautta, vaan etsitään tapoja päästä elämään parempaa elämää – sellaista, mikä on hyvää ja tärkeää asiakkaalle itselleen.  Asiakkaaksi voi tulla yksilönä, perheenä, ryhmänä tai työyhteisönä.

  Työnohjaus

  Työnohjauksessa tutkitaan, arvioidaan ja kehitetään omaa työtä. Toiminta perustuu yhteiseen luottamukseen ja vuorovaikutukseen.

  Lue lisää

  Tarjoan sekä yksilö-, ryhmä/tiimi- ja esimiesten työnohjausta.

  Työnohjauksella vaikutetaan työntekijöihin ja työyhteisöön. Työntekijän työssä jaksaminen, työyhteisön ilmapiiri ja yhteinen luottamus paranee. Työtavat kehittyvät jotka vaikuttavat työn tuloksellisuuteen ja laatuun, sekä mahdolliset turhat poissaolot vähenevät.

  Valmennus

  Työyhteisövalmennusta tarvitaan – Kun työyhteisön toimintaa halutaan kehittää paremmaksi.

  Lue lisää

  Työyhteisötaitojen keskeisimmät asiat ovat toimiva yhteistyö, taitava esimiestyöskentely, ja työtekijöiden kyky johtaa itseään. Näillä elementeillä saadaan tulosta työyhteisössä.

  HINNASTO

  Yksilöterapia
  • 45 min. 75 €  
  • Kelan kuntoutuspsykoterapiastamaksettavat korvaukset 1.1.2016 alkaen.
  • Nuoret ja aikuiset 16 – 67 -vuotiaat;
   • yksilöterapian korvaus 57,60 €, omavastuu 17,40 €.

   

  Pari- ja perheterapia
  • 60 min. 100 €
  • 90 min. 140 €

  Nais-mies työpari, toinen perheterapeutti

  • 60 min. 200 €
  • 90 min. 280 €
  w
  Keskustelut
  • Arviointikeskustelu  45 min.  60 €
  • Tukikeskustelu  45 min.  75 €

  Myös puhelimella tai Skype -yhteydellä

  Perheinterventio
  • 200 € / istunto
   • Interventioistuntoja 6 – 8 kpl perheen koosta riippuen.
   • 2 psykoterapeuttia, nais-mies työpari, toinen perheterapeutti.

  Lue lisää perheinterventiosta täältä.

  Työnohjaus

  Yksilötyönohjaus:

  • 60 min.  120 € + alv
  • 90 min.  170 € + alv

  Ryhmä- ja tiimityönohjaus:

  • 2-4 henkilöä 90 min. 250 € + alv
   • (Kysy tarjous suuremille ryhmille)

  Esimiesten ja työyhteisöjen työnohjaus:

  • 60 min. 150 € + alv
  • 90 min. 300 € + alv
  l
  Luennot ja koulutukset
  • 60 min.   200 € + alv

  Kerro tarpeesi ja kysy tarjous.

  Hinnasto on päivitetty 9.12.2018 ja on voimassa toistaiseksi.

  OTA YHTEYTTÄ

   

  Rautatienkatu 6 A 18, 90100 Oulu