PSYKOTERAPIAPALVELUT 

 VOIMAA

 

Psykoterapeuttina ja työnohjaajana minulle on luonteenomaista kohdata asiakkaani avoimesti ja kunnioittavasti. Työskentely on tavoitteellista ja tulevaisuuteen suuntautuvaa. 

Olen Pasi Malinen

Erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (Valvira, Kela)

Kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela)

Työnohjaaja – valmentaja (STOry)

Minulla on pitkä työkokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä kouluissa ja monissa eri lastensuojelulaitoksissa. Olen työskennellyt perhekuntoutusohjaajana perheiden parissa, joissa on ollut päihde- ja mielenterveysongelmia tai vanhemmat ovat  tarvinneet tukea vanhemmuuteensa. Hanketyössä olen tehnyt  elämänmuutokseen ja         -hallintaan keskittyvää työtä väkivalta- ja rikostaustaisten nuorten ja aikuisten parissa. 

Olen laillistettu Valviran hyväksymä psykoterapeutti ja toimin Kelan kuntoutusterapian ja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapian palveluntuottajana. 

Toimipaikan osoite: Rautatienkatu 6 A 18, OULU

Vahvuusalueitani ovat: 

 • perheet ja vanhemmuus
 • lapset ja nuoret
 • elämänmuutos ja -hallinta
 • päihde- ja muut riippuvuudet
 • väkivalta- ja kriminaalityö
 • uupumus, työuupumus ja masennus
 • ahdistuneisuus, paniikkihäiriö, sosiaalisten tilanteiden pelko ja fobiat
 • traumaattiset kokemukset, kriisit ja haastavat elämäntilanteet 

 

 

 

Koulutus
 • Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, ET
 • Kognitiivisen lyhytterapian erityispätevyys
 • Työnohjaaja-valmentaja
 • Perhetyön koulutus
 • Toimiva lapsi & perhe -kliinikko ja kouluttaja
 • Yhteisöpedagogi AMK                                                                                                                                                         

Terapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on luottamuksellista, tasavertaista yhteistyötä asiakkaan ja psykoterapeutin välillä, jossa etsitään elämän pulmatilanteisiin ratkaisuja.

Lue lisää

Asiakkaiden omilla toiveilla, ideoilla ja tavoitteilla on suuri merkitys terapiassa. Asiakas asettaa itse omat tavoitteensa ja keskusteluissa painopiste on siinä, miten hän voi ne saavuttaa. Terapeutin rooli keskusteluissa on tasaveroinen ja aktiivinen: hän kuuntelee, kysyy ja auttaa hahmottamaan mahdollisia uusia suuntia. Keskusteluissa ei korosteta ongelmia tai mahdollista sairautta, vaan etsitään tapoja päästä elämään parempaa elämää – sellaista, mikä on hyvää ja tärkeää asiakkaalle itselleen.

Kognitiivisessa psykoterapiassa tutkitaan yhdessä asiakkaan hyvinvointia rajoittavia ajatusmalleja ja uskomuksia, sekä niihin liittyviä hankalia tunteita ja toimintamalleja. Kognitiivisessa terapiassa kehitetään myös ongelmanratkaisutaitoja ja selviytymiskeinoja erilaisten tehtävien ja harjoitusten avulla. 

Kognitiivinen psykoterapia auttaa asiakasta selkiyttämää omia ajatusrakennelmiaan ja tarjoaa mahdollisuuksia luoda uusia ja mielekkääpiä mielikuvia elämästään ja ihmissuhteistaan.

 

Työnohjaus

Työnohjauksessa tutkitaan, arvioidaan ja kehitetään omaa työtä. Toiminta perustuu yhteiseen luottamukseen ja vuorovaikutukseen.

Lue lisää

Työnohjauksella vaikutetaan työntekijöihin ja työyhteisöön. Työntekijän työssä jaksaminen, työyhteisön ilmapiiri ja yhteinen luottamus paranee. Työtavat kehittyvät, jotka vaikuttavat työn tuloksellisuuteen ja laatuun.  

Työnohjaus on useamman tapaamiskerran oppimisprosessi, jolle määritellään yksilön tai yhteisön toimintaa tukeva tavoite, keskustellaan avoimesti ja luottamuksellisesti työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista ja kokemuksista, sekä hyödynnetään eri näkökulmia. Työnohjauksessa etsitään ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi ja ammatillisen oppimisen edistämiseksi ja  tuloksellisuutta arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin 

Työnohjaukseen voi tulla työntekijä, esimies, ryhmä, tiimi tai koko työyhteisö. Työnohjaus on hyvä ratkaisu myös silloin, kun työyhteisö on muutos-, kehittämis- tai kriisitilanteessa. 

 

 

   

  Elämäntapavalmennus

  Haluatko muuttaa elämääsi, ja tehdä siitä onnellisempaa? Voin olla sinulle oikea henkilö auttamaan sinua eteenpäin elämässäsi, työssä tai vapaa-ajalla.

  Lue lisää
  Elämäntapavalmennuksessa voin auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi esimerkiksi: 
  • tupakoinnin tai päihteiden lopettamisessa
  • painonhallinnassa, uusien liikuntamuotojen ja harrastusten löytämisessä 
  • ammatillisen uran luomisessa

  Ole minuun yhteydessä, niin räätälöidään sinulle sopiva paketti. 

  HINNASTO

  Yksilöterapia
  • 45 min. 78 €  (omavastuu 20,40 €)
  • 60 min. 95 €  (omavastuu 37,40 €)

  Kelan kuntoutuspsykoterapiasta maksettava korvaus 57,60 €

  Pari- ja perheterapia
  • 60 min. 110 €
  • 90 min. 160 €

  Nais-mies työpari, toinen perheterapeutti

  • 60 min. 200 €
  • 90 min. 280 €
  w
  Keskustelut
  • Arviointikäynti 45 min. 65 €
  • Tukikeskustelu 45 min. 78 €

  Myös puhelimella tai etäyhteydellä

  Perheinterventio
  • 200 € / istunto
  • 2 psykoterapeuttia, nais-mies työpari, toinen perheterapeutti 
  • Interventioistuntoja 6 – 8 kpl perheen koosta riippuen

  Lue lisää perheinterventiosta täältä

  Työnohjaus

  Yksilötyönohjaus:

  • 60 min. 120 € + alv
  • 90 min. 170 € + alv

  Ryhmä- ja tiimityönohjaus:

  • 2-4 henkilöä 90 min. 250 € + alv
  • Kysy tarjous suuremille ryhmille

  Esimiesten ja työyhteisöjen työnohjaus:

  • 60 min. 150 € + alv
  • 90 min. 300 € + alv

   

  l
  Luennot ja koulutukset

  Luennot ja koulutukset räätälöidään aina tarpeiden ja toiveiden mukaan

  • 60 min. 250 € + alv

  Kysy tarjous pidemmille koulutuksille

  Hinnasto on päivitetty 6.4.2022 ja on voimassa toistaiseksi.

  OTA YHTEYTTÄ

   

  Rautatienkatu 6 A 18, 90100 Oulu