Ratkaisukeskeinen terapia

 

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on luottamuksellista, tasavertaista yhteistyötä asiakkaan ja psykoterapeutin välillä, jossa etsitään elämän pulmatilanteisiin ratkaisuja. Asiakkaiden omilla toiveilla, ideoilla ja tavoitteilla on suuri merkitys terapiassa. Asiakas asettaa itse omat tavoitteensa ja keskusteluissa painopiste on siinä, miten hän voi ne saavuttaa. Terapeutin rooli keskusteluissa on tasaveroinen ja aktiivinen: hän kuuntelee, kysyy ja auttaa hahmottamaan mahdollisia uusia suuntia. Keskusteluissa ei korosteta ongelmia tai mahdollista sairautta, vaan etsitään tapoja päästä elämään parempaa elämää – sellaista, mikä on hyvää ja tärkeää asiakkaalle itselleen.  Asiakkaaksi voi tulla yksilönä, perheenä, ryhmänä tai työyhteisönä.