Olen Pasi Malinen, erityistason psykoterapeutti, työnohjaaja-valmentaja, yhteisöpedagogi AMK, Toimiva lapsi&perhe-kliinikko ja kouluttaja. Lisäksi olen käynyt erilaisia täydennyskoulutuksia, joita on mm. perhetyön koulutus ja avoimen yliopiston kasvatustieteen opintoja. Tällä hetkellä opiskelen kognitiivisen lyhytterapian erityispätevyystutkintoa. Olen laillistettu Valviran hyväksymä psykoterapeutti ja toimin Kelan  kuntoutusterapian ja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapian palveluntuottajana.

   

Minulla on pitkä työkokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä kouluissa ja monissa eri lastensuojelulaitoksissa. Olen työskennellyt perhekuntoutusohjaajana perheiden parissa, joissa on ollut päihde- ja mielenterveysongelmia tai vanhemmat ovat muuten tarvinneet tukea vanhemmuuteensa, sekä elämänmuutokseen ja -hallintaan keskittyvää työtä väkivalta- ja rikostaustaisten nuorten ja aikuisten parissa.

Vahvuusalueitani ovat: 

  • Lapset ja nuoret 
  • Perheet ja vanhemmuus
  • Päihde- ja muut riippuvuudet
  • Väkivalta ja rikollisuus
  • Elämänmuutos ja -hallinta

Palveluihini kuuluu: 

  • Yksilö-, pari- ja perheterapiat 
  • Työnohjaus työntekijöille, esimiehille, tiimeille, työyhteisöille ja ryhmille 
  • Valmennuspalvelut yksilöille ja ryhmille ja yrityksille
  • Luento- ja koulutuspalvelut

        

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Psykoterapeuttina ja työnohjaajana minulle on luonteenomaista kohdata asiakkaani avoimesti ja kunnioittavasti. Työskentely on tavoitteellista ja tulevaisuuteen suuntautuvaa. Kartoitamme yhdessä asiakkaan kanssa hänen voimavaransa, silloin asiakkaan on helpompi itse löytää ratkaisuja ja uusia toimintamalleja oman elämänsä haasteisiin. Terapiatyössäni käytän ratkaisukeskeistä viitekehystä, johon lisään elementtejä kognitiivisesta terapiasta ja perheterapiasta. Lisäksi käytän toiminnallisia ja luovia menetelmiä sekä harjoituksia ja kotitehtäviä.