Olen Pasi Malinen, erityistason psykoterapeutti, yhteisöpedagogi AMK, Toimiva lapsi&perhe -kliinikko ja kouluttaja. Olen laillistettu Valviran hyväksymä psykoterapeutti ja toimin Kelan palveluntuottajana. Lisäksi olen käynyt erilaisia täydennyskoulutuksia, joita on mm. perhetyön koulutus, sekä avoimen yliopiston kasvatustieteen opintoja. Tällä hetkellä olen työnohjaaja-valmentaja koulutuksessa. 

   

Minulla on pitkä työkokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä kouluissa ja monissa eri lastensuojelulaitoksissa. Olen työskennellyt perhekuntoutusohjaajana perheiden parissa, joissa on ollut päihde- ja mielenterveysongelmia tai vanhemmat ovat muuten tarvinneet tukea vanhemmuuteensa, sekä elämänmuutokseen ja -hallintaan keskittyvää työtä väkivalta- ja rikostaustaisten nuorten ja aikuisten parissa.

  

 

Vahvuusalueitani ovat:

  • Lapset ja nuoret
  • Perheet ja vanhemmuus
  • Päihde- ja muut riippuvuudet
  • Väkivalta ja rikollisuus
  • Elämänmuutos ja –hallinta

Psykoterapeuttina minulle on luonteenomaista kohdata ihminen avoimesti ja kunnioittavasti. Yhdessä asiakkaani kanssa etsimme hänen voimavaransa ja aktivoimme ne niin, että asiakas löytää ratkaisuja ja uusia toimintatapoja oman elämänsä hallintaan. Terapiatyössäni käytän voimavara– ja ratkaisukeskeistä viitekehystä, johon lisään elementtejä kognitiivisesta terapiasta ja perheterapiasta. Lisäksi käytän toiminnallisia ja luovia menetelmiä sekä harjoituksia ja kotitehtäviä.